tervetuloa

AarreAITTAAN

tervetuloa

AarreaITTAAN

tervetuloa

AarreaITTAAN

Ryhmäkoti Aarrearkku Oy

YKSIKKÖ Aarreaitta

Ryhmäkoti Aarrearkku Oy:n sijaishuoltoyksikkönä toimii Ryhmäkoti Aarreaitta.

Toimintamme perustuu kodinomaisuuteen ja ammattitaitoiseen lastenkasvatustyöhön. Yksilöllisyys, oman itsensä ja muiden arvostus ja kunnioitus ovat työmme lähtökohtana. Luomme turvallisen, positiivisen, aidon ja luotettavan ympäristön sijoitetuille lapsille.

Meille lapsen sijoitus merkitsee sitä, että huolehdimme lapsesta kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon lapsen tarpeet. Luomme yksilöllisen suunnitelman jokaiselle lapselle, jossa otamme huomioon lapsen verkoston ja läheiset.

Teemme lastensuojelutyötä pitkän kokemuksen siivittämänä. Arvostamme ja kunnioitamme asiakkaitamme sekä heidän läheisiään unohtamatta yhteistyökumppaneita. Teemme työtämme luottamuksella ja ammatillisesti. Asetamme sijoitetuille lapsille turvalliset aikuisjohtoiset rajat. Aarreaitta tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa lapsille ja nuorille, joilla on koulunkäyntivaikeuksia, käytöshäiriöitä, kontaktivaikeuksia, sosiaalista sopeutumattomuutta tai jotka ovat joutuneet pois kotoaan perhetilanteesta johtuen.

Työtiimimme koostuu eri koulutuksen omaavista ammattilaisista. Yksikössämme työskentelee sosionomeja, yhteisöpedagogi, lähihoitajia sekä sairaanhoitajia. Koulutamme ja kehitämme henkilökuntaamme aktiivisesti ja järjestämme työnohjausta kerran kuussa. Henkilökunnallamme löytyy erityisosaamista psykiatriasta, perhetyöskentelystä sekä päihdetyöstä.

Yksikössämme on mahdollista opiskella kotiluokassa, jonka jälkeen voi palata takaisin normaalin perusopetuksen pariin tai jatkaa kotiluokassa koko sijoituksen ajan. Räätälöimme jokaiselle kotiluokkaopetuksessa olijalle yksilöllisen koulunkäyntisuunnitelman, jossa meidän opettaja on tiiviissä yhteistyössä sijoitetun lapsen omaan kouluun tai Haminan lähikouluihin.

Tarjoamme laadukasta, turvallista ja luotettavaa sijaishuollon palvelua niitä tarvitseville lapsille.

Teemme työtämme hyvässä ja rennossa ilmapiirissä. Työssämme luotamme, kunnioitamme ja arvostamme sekä asiakkaitamme että työtovereitamme!